Mellby Gård har eid Nikkarit siden 2014 og har i løpet av denne tiden utvidet sin virksomhet i Finland, stabilisert den svenske delen samt ledet omstrukturering i av den Norske delen. Selskapet har utvidet sitt tjenestetilbud, som til sammen gir nesten 60% vekst i løpet av disse årene. Siden 2018 ledes selskapet av Jan Gustafsson sammen med brødrene Niklas og Joel. I løpet av sommeren reiste Gustafsson-brødrene spørsmålet om de kunne få muligheten til å kjøpe selskapet – noe som nå er blitt en realitet.

Nikkarit ble grunnlagt i 1990 og har siden fokusert på å montere lister i nyproduserte eiendommer. Selskapet står for høy kvalitet og førsteklasses service. De startet sin virksomhet i Finland, utvidet sin virksomhet til Sverige i 2005 og etablerte seg i Norge i 2015. De siste årene har Nikkarit utviklet og utvidet tilbudet sitt, til nå også å inkludere vindusmontering for både nyproduksjon og renovering. Nikkarit hadde 2018/2019 en omsetning på 205 NOKm (20,5 mEUR ).

  • Nikkarit er et veletablert selskap med et sterkt varemerke og leverer veldig høy kvalitet. Jeg har jobbet i selskapet siden 2011 i en rekke roller; som montør, veileder, innkjøper, administrerende direktør i det finske selskapet og til slutt nå også som administrerende direktør for konsernet. Min bror Niklas ble en del av selskapet da vi kjøpte vindusfirmaet hans, og Joel har gjort et stort inntrykk som ansvarlig for vindusrenoveringer. Vi er takknemlige for at vi har fått denne muligheten og vil sammen med resten av vår fantastiske stab gjøre alt vi kan for at selskapet skal fortsette å utvikles og ekspandere, sier administrerende direktør Jan Gustafsson.

Mellby Gård er et familieeid, langsiktig konglomerat som investerer i virksomheter med klart vekstpotensial, i Sverige så vel som internasjonalt, disse investeringene gjøres i en rekke bransjer: fra tillverkningsindustrier og detaljhandel til utdanningssektoren og serviceselskaper.

  • En normal investering hos oss har vanligvis en levetid som måles i et tiår, men det var ikke tilfelle for Nikkarit. Vi har aldri til hensikt å avhende noe besittelse, men denne grunnholdningen må alltid vike for industriell logikk – og noen ganger til og med hjertet. Siden brødrene Gustafsson overtok ledelsen i selskapet, har det utviklet seg utrolig bra, og vi har vært i stand til å redusere vårt engasjement. Da de deretter tok opp spørsmålet om et mulig oppkjøp, ønsket vi ikke å stå i veien for dem. Vi ser frem til å følge selskapet de kommende årene, og er overbevist om at Jan, brødrene hans og andre ansatte på Nikkarit vil lykkes på den beste måten, sier Sven Knutsson, VD Mellby Gård Innovation och Tillväxt AB.

For mer informasjon, kontakt;

Niklas Gustafsson, Nikkarit Group
+358 (0)400 38 10 10
niklas.gustafsson@nikkarit.com

Sven Knutsson, VD Mellby Gård Innovation och Tillväxt AB
+46 730-79 90 08
sven.knutsson@mellby-gaard.se

» Tilbake